ELETTO กับระบบไอทีเพื่อบริหารจัดการการผลิต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:20 น.
บริษัท ELETTO (THAILAND) บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง ไม่ว่าจะเป็นเบรกเกอร์ สวิตช์ และตู้สวิตช์ไฟฟ้าต่างๆ โดยมีทุนจดทะเบียนสูงถึง 400 ล้านบาท มีคุณมิยาโมโต มาโซะ ดำรงตำแหน่งประธาน บริษัท บริษัท ELETTO (THAILAND) เป็นหนึ่งสาขาของบริษัทในเครือ Nitto Kogyo ประเทศญี่ปุ่น มีโรงงานผลิต กระจายอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและ ประเทศจีน โดยนอกเหนือจากการนำเทคโนโลยีและทักษะความ ชำนาญในการผลิตอุปกรณ์เซอร์กิตเบรกเกอร์และตู้ไฟฟ้าแล้ว บริษัท ELETTO ยังมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้งาน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริหารการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของบริษัท โดยบริษัท ฟูจิตสึ ซิสเต็มบิสเนส (ประเทศไทย) เป็นผู้รับผิดชอบ นำโซลูชันต่างๆ มาใช้งาน

ซึ่งการเลือกโซลูชันซอฟต์แวร์ดังกล่าวมาใช้งานของ ELETTO เกิดจากการร่วมกับบริษัท Fujitsu โดยเป็นการศึกษาภาพรวมการทำงานของบริษัท เพื่อ วิเคราะห์ว่าการทำงานจุดใดบ้างที่จะสามารถนำไอทีเข้ามาประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้การบริหารการผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการการผลิตด้วยซอฟต์แวร์ Prones ระบบบัญชีทำงานภายใต้ซอฟต์แวร์ Nirvana และงานด้านบริการงานบุคคลด้วยโปรแกรม CompuPower

บริการการผลิตด้วย Prones

แต่เดิมนั้นการประสานการผลิตของโรงงานจะใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษเป็นตัวประสานงาน และมีการกรอกข้อมูลการผลิตต่างๆ โดยผู้รับผิดชอบซึ่งนอกจากจะสิ้นเปลืองกระดาษและวัสดุการพิมพ์แล้ว ยังมีโอกาสเกิดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลอีกด้วย จากปัญหาดังกล่าวฝ่ายควบคุมการผลิต ของโรงงานจึงเลือกใช้ชุดซอฟต์แวร์ Prones ในการควบคุมและประสานงานผลิตทุกๆ ส่วนของโรงงานเริ่มตั้งแต่การรับออเดอร์การผลิตมาจากลูกค้า การออกใบสั่งผลิต การเบิกวัตถุดิบ การควบคุม การสต็อกวัตถุดิบ การคำนวณระยะเวลาการผลิตที่แม่นยำ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ผลิตแล้ว ทำให้ฝ่ายผลิตสามารถกำหนดระยะเวลาการผลิต ควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพและผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานและตรงความต้องการของลูกค้า  ขณะเดียวกัน Prones ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยนั้น ยังเป็นซอฟต์แวร์ชุดเดียวกันกับที่ใช้อยู่ในบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น ดังนั้น โรงงานในประเทศไทยจึงสามารถนำสูตรการคำนวณการผลิตจากบริษัทแม่มาใช้ในประเทศไทยได้เลยทันที โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนใดๆ ทั้งสิ้น ทำให้การผลิตทำได้อย่าง รวดเร็วและเกิดข้อผิดพลาดน้อย

บริหารงานบุคคล
ด้วย CompuPower

อีกหนึ่งหน่วยงานที่ ELETTO นำซอฟต์แวร์มาใช้งานได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้วยโปรแกรม CompuPower ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคลที่ใช้งานได้ง่าย เนื่องจากอินเทอร์เฟซการทำงานบนระบบกราฟิก รองรับการใช้งานภาษาไทย สนับสนุนการใช้งานแบบ Multi User บนระบบเครือข่าย รองรับ การทำงานแบบเว็บบราวเซอร์ และมีฟังก์ชันการทำงานตรงกับความต้องการของบริษัท

เพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชี
ด้วยซอฟต์แวร์ Nirvana

ฝ่ายบัญชีของ ELETTO เลือกใช้ซอฟต์แวร์บัญชี Nirvanaที่ นอกจากรองรับการใช้งานภาษาไทย และรองรับกฎระเบียบต่างๆ ของกรมสรรพากรอย่างครบถ้วน
รวมถึงมีโมดูลทางด้านบัญชีที่ครบถ้วน รองรับงานบัญชีต่างๆ ของโรงงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถประสานงานด้านเอกสารกับหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสรรพากรหรือธนาคาร ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถสรุปรายงานบัญชีรายเดือนในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับโรงงานทุกสาขาของ Nitto Kogyo ทั่วโลกโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีนอกเหนือจากการนำซอฟต์แวร์ต่างๆ มาใช้งานแล้ว โครงสร้างพื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์ก็เป็นปัจจัยเสริม เพื่อให้การทำงานของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง ELETTO ก็เลือกใช้เซิร์ฟเวอร์ตระกูล Primergy RX300 และ RX200 ของ Fujitsu

ความพึงพอใจของ ELETTO

คุณมิยาโมโตเปิดเผยถึงสิ่งที่บริษัทได้รับจากโซลูชันไอทีต่างๆ ว่า “โซลูชันไอทีต่างๆ ที่เรานำมาใช้งาน สามารถช่วยเหลืองานของเราได้ในหลายๆ ด้านโดยการนำซอฟต์แวร์ Prones มาใช้ในการบริหารการผลิต ช่วยให้เราสามารถผลิตสินค้าได้ทันตาม กำหนดเวลา ตลอดจนยังสามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้ตรงความตามต้องการของลูกค้าอีกด้วย” คุณมิยาโมโตกล่าว “นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว ยังช่วยเราในการกำหนดปริมาณวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้โรงงานสามารถวางแผนการผลิตได้ อย่างแม่นยำ และสามารถเก็บสต็อกอะไหล่และวัตถุดิบได้ตรงกับความต้องการการผลิตจริง”

 
 
 
ankara escort ankara escort ankaya escort ankaya escort escort bayan ankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort